.... با ما از رقبا سبقت بگیرید

اخبار

سوالات متداول

با تکمیل کردن تعهدنامه که شامل:شناسه ملی،کداقتصادی،نام مدیر عامل،کدملی مدیرعامل،تلفن شرکت،آدرس و کد پستی،شماره تلفن همراه مدیر عامل است را در سربرگ با مهر و امضاء شرکت قرارگیرد و فقط مخصوص شرکت های حقوقی میباشد.

شرایط خدماتی کردن خطوط تبلیغاتی جهت پیامک به لیست سیاه مخابرات چیست و چه مدارکی لازم است؟

با این خطوط تنها میتوان به مشتریان خاص خودتان پیام ارسال نمایید و امکان استفاده از بانک اطلاعاتی دیکر از قبیل:کد پستی،ارسال کشوری و جهت تبلیغات پیامکی وجود ندارد و در صورت مشاهده چنین مواردی کلیه ی عواقب و جرایم بر عهده مشتری است.

آیا امکان استفاده ازخطوط خدماتی جهت تبلیغات ارسال انبوه وجود دارد؟

خیر،این امکان وجود ندارد و جهت تغیر در میزان ضرایب باید تعرفه پایه را تغیر داد

آیا امکان تغیرضرایب موجود در سامانه وجود دارد؟

خیر

آیا امکان ارسال پیامک با نام تجاری وجود دارد؟

مشتریان میتوانند در صندوق ارسال در ستون شماره گیرنده روی دکمه ی شماره ها کلیک کرده و با زدن دکمه ی بروز رسانی گزارش تحویل را انتخاب کرده تا بازگشت ریزش به صورت اتوماتیک انجام شود.

نحوه ی بازگشت ریزش در سامانه به چه صورتی میباشد؟

خیر،شرکت در قبال شماره های خدماتی مسئول است.

آیا امکان استفاده از خطوط خدماتی شرکت به صورت عمومی وجود دارد؟