اخبار

زمان گزارش گیری

Image 1

زمان گزارش گیری

کاربران گرامی

حداکثر زمان گزارش گیری از ارسال های انبوه سرشماره های 5000 تنها دوهفته بعد از ارسال میباشد.

بعد از تاریخ مذکور کلیه ی اطلاعات مربوط به گزارش ارسال از بانک اپراتور حذف خواهد شد.

لازم به ذکر است بهترین زمان برای گزارش درست از این اپراتور در بازه زمانی 3 روز بعد از ارسال می باشد.