اخبار

شرایط جدید خدماتی شدن خطوط

Image 1

شرایط جدید خدماتی شدن خطوط

شرایط جدید خدماتی شدن خطوط:

1.تکمیل فایل اکسل زیر

2.در فایل اکسل مذکور ستون محتوای پیامک،توضیحات در مورد کاربرد شماره بصورت شفاف و واضح اعلام گردد و از درج "اطلاع رسانی" و امثالهم خودداری فرمایید

3.ارسال فایل اکسل شماره های مخاطبان(فایل اکسل با نام شماره خط ذخیره گردد)

4.استفاده نکردن از یک فایل مشترک مخاطبین برای شرکتهای هلدینگ(نمایندگی های متعدد)

5. در خصوص صندوق های قرض الحسنه ، شرکتهای بورس و ... ارائه مجوز از بانک مرکزی الزامی است.

6.چک ضمانت به مبلغ   200000000ریال در وجه شرکت توسعه تجارت رابین

7. درصورتیکه شرکت یا سازمانی بیش از سه بار به تعهدات خود عمل نکرده و اقدام به ارسال پیامک انبوه نماید،کلیه رنج شماره های آن شرکت از لیست سفید حذف خواهد شد.

8. جهت ارسال درخواست ها تا روز شنبه هر هفته اقدام نمایید.بدیهی است بعد از روز مذکور فرایند بررسی به هفته بعد موکول خواهد شد.