اخبار

انتقال مخاطبین

Image 1

انتقال مخاطبین

 انتقال مخاطبین دفترچه تلفن از سامانه قدیم(خدمات) به سامانه جدید(1b1.ir) به صورت مستقیم توسط واحد فنی شرکت صورت میگیرد.

 جهت انتقال مخاطبین  لطفا ابتدا کاربر مورد نظر را در سامانه جدید ایجاد کرده سپس نام کاربری های آن کاربر را در هر دوسامانه از طریق تیکت به واحد فنی اعلام نمایید.