سوالات متداول

آیا امکان استفاده از خطوط خدماتی شرکت به صورت عمومی وجود دارد؟

خیر،شرکت در قبال شماره های خدماتی مسئول است


نحوه ی بازگشت ریزش درسامانه به چه صورتی میباشد؟

مشتریان میتوانند در صندوق ارسال درستون شماره گیرنده روی دکمه ی شماره ها کلیک کرده و با زدن دکمه ی بروز رسانی گزارش تحویل را انتخاب کرده تا بازگشت ریزش به صورت اتوماتیک انجام شود.


آیا امکان ارسالپیامک با نام تجاری وجود دارد؟

خیر


آیا امکان تغیرضرایب موجود در سامانه وجود دارد؟

خیر،این امکان وجودندارد و جهت تغیر در میزان ضرایب باید تعرفه پایه را تغیر داد


آیا امکان استفاده ازخطوط خدماتی جهت تبلیغات ارسال انبوه وجود دارد؟

با این خطوط تنها میتوان به مشتریان خاص خودتان پیام ارسال نمایید و امکان استفاده از بانک اطلاعاتی دیکر از قبیل:کد پستی،ارسال کشوری و.....

جهت تبلیغات پیامکی وجود ندارد و در صورت مشاهده چنین مواردی کلیه ی عواقب و جرایم بر عهده مشتری است.