زمینه های فعالیت

ارسال پیامک کوتاه

با استفاده از سامانه پیامک کوتاه میتوانید بهروش های متنوع با مخاطبین ارتباط برقرار کنید

این روش ها در امکانات سامانه قابل مشاهده می باشد

ارائه پنل پیامک کوتاه در سطوح

الف- پرووایدر

ب- نمایندگی

ج-کاربری

 

امکانات پنل ها در سطوح مختلف در بخش امکانات پنل قابل مشاهده میباشد

ارائه مشاوره در زمینه افزایش بهره وری فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی:

متخصصین بازار یابی و فروش شرکت رابین با برخورداری از تجربه فعالیت در این حوزه و به کارگیری ابزار های نوین در حوضه اطلاع رسانی راهکار های  مناسب وگاهاً منحصر به فردی را به مشتریان خود ارائه میدهند تا ضمن افزایش اثربخشی اطلاع رسانی ازهزینه های بی مورد مشتریان هم کم کرد